U cilju poboljšanja kvaliteta, Univerzitet Metropolitan je u okviru Studentskog parlamenta pokrenuo inicijativu „Student 2 Student“ koja ima za cilj da poveže studente, kako bi se studenti međusobno pomagali, edukovali, podržavali i razmenjivali svoja iskustva i ideje.

Na inicijativu studenata, pokrećemo novi program „STUDENT – MENTOR“, gde je osnovna ideja da studenti sa viših godina pomognu svojim mlađim kolegama – brucošima, kako bi se što bolje snašli na početku studija.

KO JE STUDENT – MENTOR?

 • Student-mentor je kolega sa viših godina studija, čija je glavna uloga da brucošu bude vodič kroz prvu godinu studija, da bude njegov savetnik, podrška i novi prijatelj.
 • Mentor je student sa iskustvom, koji se samoinicijativno prijavio za ovaj program, jer je spreman da podeli svoje znanje i koji je tu da pruži konstruktivne povratne informacije, kako bi se brucoš što bolje snašao u prvoj godini studija.
 • Svaki student-mentor će biti mentor brucošu sa Fakulteta i usmerenja na kom i on studira, kako bi komunikacija bila maksimalno efikasna.

KOJA SU ZADUŽENJA STUDENTA – MENTORA?

Studentu-mentoru se dodeljuje grupa od minimum 5, a maksimalno 15 brucoša, na početku svakog semestra.

Student-mentor sa svojom grupom studenata može da komunicira putem mail-a, Vibera, WA, SMS poruke, video konferencija ili na drugi način, u zavisnosti od toga koji način odgovara mentoru.

Student-mentor je zadužen za:

Savetovanje u vezi sa spremanjem predispitnih obaveza i samog ispita;
Savetovanje oko načina savladavanja gradiva;
Savetovanje u vezi sa pojašnjenjem određene nastavne jedinice;
Savetovanje ili pomoć oko izrade domaćih i projektnih zadataka kroz primere;
Savetovanje oko organizacije vremena ;
Skretanje pažnje brucošu na godišnji kalendar za tekuću godinu, rokove za predaju predispitnih obaveza, važne datume za prijave ispita i datume ispitnih rokova;
Motivisanje i podsticanje brucoša na istrajnost.

Bitno je napomenuti da student-mentor dobrovoljno učestvuje u programu podrške brucošima, u skladu sa svojim mogućnostima i obavezama, te ukoliko se dogodi situacija da student-mentor svoje mentorske obaveze ne obavlja kao što je planirano, Univerzitet Metropolitan neće preuzimati odgovornost, već će brucošima biti ponuđeno, da ukoliko nisu zadovoljni izaberu drugog mentora.

Pred kraj svake školske godine, studenti će imati mogućnost da se prijave i postanu studenti mentori.

Svaki student-mentor će imati mogućnost da bude nagrađen za svoj rad, tako što će posle svakog semestra biti sprovedena anketa među brucošima, o zadovoljstvu sa studentom-mentorom, a 5 najbolje ocenjenih mentora će dobiti VISA poklon karticu u iznosu od 10.000 RSD. Takođe, svi studenti koji budu uključeni u program student-mentor će ostvariti 20% popusta za upis na Master studije Univerziteta Metropolitan.

POGLEDAJTE LISTU MENTORA FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
POGLEDAJTE LISTU MENTORA FAKULTETA ZA MENADŽMENT
POGLEDAJTE LISTU MENTORA FAKULTETA DIGITALNIH UMETNOSTI

PRIJAVI SE UKOLIKO TI JE POTREBAN STUDENT – MENTOR

  Studijski program*

  Odaberi studijski program

  FIT - Informacione tehnologije
  FIT - Informacioni sistemi
  FIT - Softversko inženjerstvo
  FIT - Računarske igre
  FM - Inženjerski i operacioni menadžment
  FM - Biznis i marketing
  FDU - Grafički dizajn
  FDU - Dizajn interaktivnih medija
  FDU - Modni dizajn

  Kontakt

  E-mail

  parlament@metropolitan.ac.rs

  Telefon

  011 20 30 885 // 018 551 000

  Pitajte nas

   Ime *

   Prezime *

   E-mail *

   Postavite pitanje *